Juriidiline

Zyffy rakenduse kasutustingimused

 

Zyffy on veebis toimiv teenuste tellimise rakendus, mis edastab teenuste tellimise soove Zyffy süsteemiga liitunud teenuste pakkujatele. Zyffy rakenduse õiguste omajaks ja teenusepakkujaks on Eesti Vabariigis asutatud äriühing Buimatic OÜ .

 

1. Zyffy rakenduse kasutamine

 

1.1  Zyffy rakenduse kasutamiseks peab installeerima tarkvara ning registreerima kasutajakonto. Zyffy rakenduse installeerimisel seotakse Zyffy teenuse kasutaja mobiiltelefoni number kasutajakontoga ning lisatakse andmebaasi.

 

1.2  Zyffy rakendust kasutades saab (olenevalt teenusest kas maksta teenusepakkujale või kasutada Zyffy kaardimakset – Zyffyekspress teenused ) kasutaja valida, kas soovib tasuda teenuse eest teenusepakkujale või siis kasutada Zyffy kaardimakset

2. Zyffy kaardimakse tingimused

2.1   Zyffy rakenduse kasutaja saab tasuda teenuste eest kaardimaksega, mille jaoks peab eelnevalt aktiveerima rakenduses   krediit/makse kaardi andmed ning nõustuma Zyffy kasutustingimustega.

2.2 Kaardimakset tehes on tasu saajaks Buimatic OÜ, kes tasub saadud tasud edasi teenusete pakkujatele.

2.3 Kaardimakset tehes lisandub teenusetasu iga tellimuse kohta. Nimetatud teenustasu sisaldab maksete vahendustasusid, sh Visa / MasterCard teenustasusid.

2.4 Krediitkaardimaksete vahendamine Zyffy rakenduses toimub Stripe kaudu ning juhindub järgmistest tingimustest https://stripe.com/en-ee/legal              

2.5 Zyffy vastutab kaardimaksete toimimise eest ning pakub kaardiomanikule tuge probleemide lahendamisel. Samuti toimub kaardimaksete vaidluste lahendamine Zyffy vahendusel. Zyffy kaardimaksete tugiteenuse kontakt on: abi@zyffy.com. E-kirjaga laekunud pöördumisele vastatakse ühe tööpäeva jooksul. Zyffy lahendab kõik kaardimaksetega seotud kaebused ja avaldused kahe tööpäeva jooksul.

2.6 Zyffy käitub krediitkaardimakset pakkudes teenusepakkujate majandusagendina vahendades Zyffy rakenduses tehtavaid makseid. Teenuse kasutaja kohustus teenusepakkuja ees loetakse täidetud hetkest, kui toimub maksekäsundi andmine raha maksmiseks Zyffy pangakontole. Zyffy ei ole teenuse tellija maksekäsundi täitja.

 

3. Teenuse tellimine ja loobumine

3.1 Juhul kui Zyffy rakenduse kasutaja tellib teenuse ja sooritab selle eest kaardimakse vastavalt Zyffy rakenduse poolt genereeritud arvele või kui Zyffy rakenduse kasutaja tellib teenuse ja teenusepakkuja on kinnitanud teenuse vastuvõtmise, siis loetakse seda tellimiseks.

 

3.2 Tellitud teenuse kasutamisest loobumiseks loetakse olukorda, kus teenusepakkuja on teavitanud tellimuse vastuvõtmisest või on sooritanud makse ning Zyffy rakenduse kasutaja loobub peale vastava teate saamist teenusest.

 

3.3 Tellitud teenuse kasutamisest loobumiseks loetakse samuti olukorda, kus Zyffy rakenduse kasutaja ei võimaldama teenuseosutajal osutada teenust tellimuses märgitud ajal, kohas ja ulatuses

 

3.4 Teenusest loobumisel peab Zyffy rakenduse kasutaja tasuma tühistamistasu. Tühistamistasu ei pea tasuma, kui teenuse loobumisest teavitamine jääb Zyffy rakenduses määratud ajalimiidi sisse.

 

3.5 Meil on õigus tühistada rakenduse kasutamise õigus juhul kui kasutaja on loobunud ööpäevas kolmel järjestikusel korral tellitud teenuse kasutamisest. Sellisel juhul teavitab rakendus kasutajat tühistamise kordadest ning peale kolmandat loobumist tühistab Zyffy kasutuse õiguse. Zyffy kasutamise õiguse võib tühistada kuni kuueks kuuks. Seejärel saab kasutaja aktiveerida uuesti oma kasutajakonto.

 

4. Zyffy rakenduse kasutamise tingimused

 

4.1 Zyffy on mobiilirakendus, mis võimaldab soovijatel leida sobiv teenuse pakkuja kasutades geograafilise asukoha- ja teenuse profiiliga seotud  andmeid.

 

4.2 Zyffy rakenduse kasutamine toimub Buimatic OÜ poolt antud lihtlitsentsi alusel. Litsentsileping kehtib tähtajatult ning on teenuse tellijale tasuta. Juhul kui tarkvaras on puudused, siis me kõrvaldame need esimesel võimalusel, kuid palun arvestage, et rakenduses võib mõnikord esineda tehnilisi tõrkeid ning me ei saa garanteerida, et rakendus töötab alati, igavesti ja laitmatult. Samuti ei vastuta me kahjude eest, mis tekib seoses sellega, et Zyffy rakendus ei tööta või ei ole seda võimalik soovitud viisil kasutada. Juhul kui teenuse tellija rakenduse kasutamise õigus tühistatakse, siis muutub kehtetuks ka vastav lihtlitsents.

 

4.3 Kuna Zyffy rakendus on kommunikatsioonivahend teenuse tellija ja teenuse pakkuja vahel, siis sellest tulenevalt ei saa Zyffy mõjutada ega vastutada teenuse kvaliteedi ja puuduste eest. Seetõttu ei saa me tagada seda, et Zyffy kaudu tellitud teenus toimub alati korrektselt ja puudusteta.

 

4.4 Zyffy rakenduse tellimustele ei kohaldata tarbija taganemisõigust.

4.5 Iga teenuse phul rakenduvad teenusekohased teenuse kasutustingimused, mis on välja toodud kas Zyffy teenuse lehel või siis vastava teenusepakkuja teenuste tingimustes.

 

5. Zyffy kontot registreerides nõustute järgmiste tingimustega:

 

5.1 Zyffy-il on õigus lisada rakenduse kasutaja isikuandmed andmebaasi ning edastada isikuandmeid teenuse pakkujatele vastavalt privaatsustingimustele (https://www.zyffy.com/privacy-policy)

 

5.2 Zyffy-il on õigus muuta ühepoolselt kasutustingimusi ning privaatsuspoliitikat ning loovutada andmebaasi kolmandatele isikutele. Kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika muudatustest teavitame kasutajaid e-kirja teel.

 

5.3 Zyffy võib võõrandada isikuandmeid sisaldava andmebaasi kolmandatele isikutele, ilma et peaks sellest rakenduse kasutajaid eelnevalt teavitama. Ettevõtte või andmebaasi võõrandamise korral lähevad üle ka käesoleva litsentsilepingu õigused ja tingimused.

5.4 Zyffy võib edastada isiku- ja pangaandmeid krediitkaardi- ja mobiilimaksete vahendajatele.

 

6. Zyffy rakenduse kasutamise hea tava

 

6.1 Kuna Zyffy ei ole teenuse pakkuja ega vahendaja, siis me ei saa mõjutada teenuste kvaliteeti. Teenuste puuduste ja kvaliteediga seonduvad probleemid tuleb lahendada vastavalt teenuse pakkuja või teenuse üle järelevalvet teostava ameti reeglitele.

6.3 Me ootame Zyffy rakenduse kasutajalt, et nad kasutavad rakendust heatahtlikult.

6.4 Zyffy annab endast parima, et Zyffy rakendust kasutaksid ausad, oma ametist ja klientidest lugu pidavad teenusepakkujad. Samas ei saa me kuidagi tagada seda, et Zyffy rakenduse vahendusel leitud teenusepakkuja osutuks alati kõigile neile tunnustele vastavaks. Juhul kui saate ebameeldiva teenuse osaliseks, siis teavitage sellest teenuse pakkujat või järelevalveasutust.

Üldtingimuste jõustumise kuupäev: 03.26.2020.